Ahojte, zase je tu čas, kedy by sme chceli osloviť Vás a

Vašich známych aby ste podporili našu činnosť 2 percentami so zaplatenej dane za rok 2020. Údaje pre vyplnenie Vyhlásenia:

IČO: 423 971 71

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Letecko modelársky klub Banská Bystrica , o.z.

Ulica: Pod Hôrkou        Číslo: 11

PSČ: 974 11                        Obec: Banská Bystrica

*******************************************************************************

Priamy platca prosíme na účet: Bankové spojenie: Fio banka, a.s. IBAN: SK85 8330 0000 0027 0107 6859


Webová stránka na LMK BB na FB - ( javascript:nicTemp();)