Tu nájdete miesta kde môžete stretnúť našich členov a kamarátov.

Oficiálne letiská:
O tieto letiská sa starajú členovia nášho klubu a riadia sa prevádzkovými a letovými poriadkami, ktoré nájdete tu.

Čerín - Čačín - mapa  http://goo.gl/maps/DzS3kAhAjC52
Letisko Čerín - Čačín má asfaltovú dráhu dlhšiu ako 600 metrov. Je orientovaná 45/285°. Väčšinou prevládajú južné až juhovýchodné vetry.
!!! Pozor !!! Toto letisko je prístupné len pre členov Leteckomodelárskeho klubu Banská Bystrica a LMK ZV.Neoficiálne plochy na rekreačné polietovanie:
Tu sú neoficiálne "letiská", skôr miesta kde sa dá lietať s rádiom ovládanými modelmi.
Selce - mapa http://goo.gl/maps/yWCB9au5uvv - Letisko s trávnatou dráhou - udržiavajú chalani zo Seliec.
Šalková - priemyselný park - mapa http://goo.gl/maps/QBcE7zSDJeq