Leteckomodelársky klub Banská Bystrica je občianske združenie s cieľom združovať modelárov a/alebo prevádzkovateľov neriadených a diaľkovo ovládaných lietajúcich modelov. 

Údaje občianskeho združenia: 
 Názov:Leteckomodelársky klub Banská Bystrica 
 Adresa:Pod Hôrkou 11, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
 IČO:42397171
 Bankové spojenie:FIO banka a.s.,
č.ú.: 2701076859/8330
IBAN: SK8583300000002701076859